جستجو
ثبت آگهی

زیباکنار

زیباکنار کجاست؟

زیبا کنار یک منطقه ساحلی جنگلی در شمالی ترین نقطه گیلان است که از شمال به دریا از جنوب به شهرهای خشکبیجار ولشت نشا از غرب به منطقه ازاد انزلی و از شرق به بندر کیاشهر  متصل میباشد

زیبا کنار دارای محیطی جنگلی بوده وروستاهای جنگلی زیادی در این خطه ساحلی قرار دارد


نمایش نتایج: همه آگهی ها در زیباکنار